משרת תפעול אתר אינטרנט והפצת ידע מחקרי בחינוך


נא למלא פרטים אישיים: 
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל  
 
תהליך המיון כולל הגשת קו"ח ותרגיל:
 
תרגיל:

חלק א: הסבירו מדוע אתם מעוניינים במשרה ומתאימים לה (עד 500 מילים)

חלק ב: להלן קישורים לתוצרים של היזמה:

דוח מת"ת: הפוגות קצרות בזמן השיעור

דגשים מתוך סקירה - עיצוב תוכניות לימודים למאה ה-21: סקירה השוואתית בין לאומית

מדעי המוח וחינוך: סקירת תוכניות התערבות וגישות חינוכיות הניזונות ממדעי המוח. עיבוד והנגשה

בחרו את אחד התוצרים והכינו עבורו תכנית הפצה\פרסום. התכנית צריכה לכלול שני חלקים:
1. זיהוי קהלי יעד רלוונטיים.
2. זיהוי ערוצי הפצה אפשריים.( איך תגיעו אל קהלי היעד?)

 
קורות חיים
 
תרגיל
 

 
  
 
תודה רבה