חוקר/ת ומנהל/ת ליחידה בנושא הנגשת ידע מחקרי כבסיס לעשייה ולמדיניות

נא למלא פרטים אישיים: 
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל  
 
להלן תרגיל שמטרתו לאפשר היכרות הדדית: לך – עם העבודה המיועדת, ולנו – עם אופן החשיבה והעבודה שלך.
שני גורמים במטה משרד החינוך פונים אל היזמה ומבקשים לקבל חומר רקע ומענה מבוסס מחקרית לקראת דיון בשני הנושאים הבאים:
1. מִנְהל עובדי הוראה שואל על הקשר בין תואר שני של מורים ובין הישגי תלמידים.
2. האגף למחוננים מבקש התייחסות לנושא תלמידים מחוננים לקויי למידה או בעלי הפרעות קשב וריכוז: אתגרים ודרכי התמודדות.
 
יש לבחור אחת מהבקשות ולתאר את תהליך העבודה האופטימלי משלב הפנייה אל היזמה ועד הצגת התוצר בפני המזמין.
עבוּר הבקשה השנייה, יש לציין 4-3 מושגים או נושאים מהותיים לדעתך להבנה ולבחינה של הנושא. בנוסף, יש לזהות 4-2 מקורות מידע שיש לכלול בתוצר ולהציג תוכן עניינים אפשרי לתוצר הסופי.
 
אורך התרגיל: עד שני עמודים.
קורות חיים 
תרגיל 
  
  
  תודה רבה