טופס הרשמה מחלקת ספורט מטה יהודה
 
 


 בחר/י קבוצה 
  
  
  
 פרטים כללים
  
שם פרטי:
שם משפחה: 
תאריך לידה:
תעודת זהות:
בית ספר:
מין:
כתובת:
טלפון בבית: -
שם הורה:
נייד הורה: -
הערות:
דואל:
   
   
 תנאי תשלום והתחייבות
 
 1. ניתן לשלם בכרטיס אשראי.
 2. ביטול תשלום בגין הפסקת פעילות החניך, מחייבת הודעה בכתב חודש ימים מראש; על אף האמור, אין לבטל ו/או להפסיק הוראות תשלום ללא אישור העמותה.
 3. מחודש מאי לא יוחזרו תשלומים בגין הפסקת פעילות, אלא באישור מיוחד מהנהלת העמותה. אני הח"מ מתחייב/ת לקיים ההוראות הנ"ל והנני מאשר/ת כי ידוע לי שביטול הוראת תשלום בניגוד לתנאים דלעיל, דינו כדין הפרת התחייבות.
   
 מאשר לפרסם תמונות החניך/ה באמצעי התקשורת: מידעון חוברת פרסום, עיתונות  
   
 הצהרת בריאות:  
 אין לבני/בתי כל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות ספורטיבית.
   סובל/ת ממגבלות ו/או בעיות רפואיות/בריאותיות כדלהלן לפרט:  
 
 הנחת אחים
  
אח/ות שני/ה רשום/ה לחוגי ספורט  
יש להזין כאן את קוד הקופון - ניתן לקבל במזכירות
שם החוג שאליו כבר רשומים
שם האח/ות
ת.ז של האח/ות
   
תשלום בכרטיס אשראי:
  
מספר הכרטיס: 
תוקף הכרטיס: /
3 ספרות בגב הכרטיס:
שם בעל הכרטיס: 
מספר תעודת זהות:
תשלומים:  ניתן לחלק את התשלום השנתי עד 10 תשלומים

 
   

סה"כ לתשלום: 0.00