עוזר/ת להפקת כנס בן יומיים ואירועים נלווים שיתקיימו בתחילת ינואר 2019

נא למלא פרטים אישיים: 
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל  
 
מטרת התרגיל היא לאפשר היכרות הדדית:
לך – עם העבודה המיועדת, ולנו – עם אופן החשיבה והעבודה שלך.

1. יש לערוך רשימה של 10 משימות שייעשו בחודש הראשון לעבודת התכנון של הכנס כחלק מהיערכות    האדמיניסטרטיבית והלוגיסטיות. 
2. יש לערוך רשימה של 10 משימות בתחום האדמיניסטרטיבי והלוגיסטי שיתבצעו ביום הכנס.
 
קורות חיים
 
תרגיל
 
  
  
  תודה רבה