ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב
    
  
 

קייטנות הקיץ אומנות המחול ואומנות פלסטית 22.7.19 – 8.8
שעות פעילות 08:00 – 13:00 אפשרות הגעה ב- 07:30

  
 
 א. פרטים:
 
 שם פרטי:    שם משפחה:  
 תאריך לידה:    תעודת זהות:  
 מין:    עולה לכתה:  
 כתובת:    מיקוד:  
 טלפון בבית:    עם איזה חבר\ה היית רוצה להיות בקבוצה:  
 הורה 1:    תעודת זהות:  
 נייד:      
 הורה 2:    תעודת זהות:  
 נייד:      
 שם קופת חולים:    מצב בריאותי של הילד:  
 אלרגיות?    זקוק לטיפול תרופתי או אחר:  
 האם יודע לשחות?    דברים נוספים שחשוב שנדע:  
 פניות במקרה חרום - שם קרוב:    טלפון:  
 דואר אלקטרוני במקרה חירום    
 
ב. נהלי הרשמה:
 
1. הנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפות הילדים בפעילות בכל עת, על פי שיקוליה, מסיבות
הפרת משמעת, הפרעות, סיבות בריאותיות וכו'.
2. אנו ממנים את הנהלת הקייטנה לפעול כהבנתה במקרי חירום.
3. 150 ₪ מתוך התשלום עבור הקייטנה הינם דמי רישום אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול.
4.המבטלים עד ה-20 ביוני יקבלו את כל כספם למעט דמי הרישום. המבטלים לאחר ה-23 ביוני ובמהלך השבוע הראשון של הקייטנה יחויבו בשליש ממחיר הקייטנה.
5.ביטול מאוחר יותר לא יזכה בהחזר.
6. ביטולים יתקבלו אך ורק לאחר שהוגשו בכתב במשרד מתנ"ס זכרון יעקב.
8. רשום ללא הסדרת תשלום וללא פרטים מלאים לא יחשב כהרשמה לקייטנה.
9.   אפשרות לצהרון עד השעה 16:00, עלות 850 ₪ 
 

ג. פרטי תשלום:
 
סכום לתשלום: 1680 בהרשמה מוקדמת ( עד 30.6). בהרשמה מאוחרת החל מה- 01.07   1730 ₪. 
התשלום באשראי: בעל הכרטיס 
 הנני מאשר/ת לחייב את כרטיס האשראי שנמצא במערכת.   
 4 ספרות אחרונות:
 תוקף:
 תשלום אחד / שניים:


    
הננו מאשרים לבתי/בני   הנמצא/ת בקייטנות:
 ילדי גני החובה/קייטנת בתי הספר -לרחוץ בבריכה על פי הנחיות חוזר מנכ"ל.
 שימוש בתמונות הילדים לצרכי פרסום בעיתונות המקומית/אתר אינטרנט של  המתנ"ס.
 הסעות מחוץ למתנ"ס על פי תוכן הקייטנה ( בכפוף לתנאי הבטיחות של היסעי קייטנות).
 
חתימת הורה
טל' 6297000, פקס 6392332
 
 
הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם 
 
קייטנת אומנות המחול ואומנות פלסטית

אל מנהלת הקייטנה זהבה בורנובסקי
 

 התלמיד/ה: 

 שם פרטי:    שם משפחה:  
 תאריך לידה:    ת.ז :  
 

אני מצהיר בזאת כי:

 
 לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בקייטנה.
 יש לבני/בתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בקייטנה כדלקמן:
  
 תיאור המגבלה:    השתתפות בפעילות גופנית:  
 השתתפות בטיולים:    השתתפות בפעילות אחרת:  
 מצ"ב אישור רפואי שניתן על ידי:    לתקופה של:  
 
 יש לבני/בתי מגבלה רפואית כרונית (כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד'):
מצ"ב אישור רפואי שניתן על ידי:   לתקופה של: 
השם + הכתובת + מס' הטלפון לפנייה בעת מצוקה: 
 
  בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה:
שם התרופה:    אופן הטיפול:
 
 בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הזה: משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול וכד'.
פרטו:
 
 בני/בתי יודע/ת לשחות.
 בני/בתי אינו/ה יודע לשחות.
 
תאריך:   שם ההורים:  תעודת זהות: