טופס השלמת פרטים למחזיק בנכס הזכאי להנחה ע"פ התקנות
 
   
בהמשך לתקנות שהותקנו ביום 21.4.2020 תקנות לעניין הנחה בארנונה לעסקים אשר נפגעו כלכלית בעקבות משבר הקורונה, נקבעה הנחה למחזיקים בנכסים בשיעור של 100% מתשלום הארנונה (למעט נכסים מסוימים) החל מתאריך 1/3/2020 ועד לתאריך 31/5/2020, וזאת בהתאם להגדרות ולתנאים שנקבעו בתקנות.
 
ההנחה עבור חודש מאי תקבל ביטוי בתלוש הקרוב ואין צורך למלא עבורה פרטים.
עבור קבלת ההחזר בגין מרץ אפריל (למי ששילמו ואינם ביתרת חוב) יש לבחור באחת משלושת האפשרויות:
לצורך קבלת הזיכוי הכספי, נודה לך אם תמלא את הפרטים הבאים:
שם המשלם
מספר המשלם
מספר פיזי
 

פרטי בנק:

בנק:
סניף:
מספר חשבון:
יש לוודא תקינות פרטי חשבון
טלפון לבירורים
שם ממלא הטופס
חתימה
מספר טלפון לברורים : 04-6186424
 
המועצה פועלת ליתן את ההנחות בהתאם לקביעת התקנות. בכל הבדל בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנות, יגבר האמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה ארנונה מארנונה)(תיקון מס' 2) התש"ף -2020.
 
 
 

סליקה מאובטחת באינטרנט