ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב


מועצה מקומית מבשרת ציון - בחירת שמות חדשים לשכונות

שכונת הדופן המזרחית:

 
שכונת הדופן המזרחית נמצאת מדרום מזרח לדרך החוצבים. השכונה משתרעת של שטח כ- 117 דונם וגובלת באזור המחצבה מדרום ובשכונת מגורים ממזרח. השכונה החדשה כוללת כ 480 יח"ד בבניה רוויה מבני המגורים עד 7 קומות בנוסף בשכונה מצויים שטחים למסחר, מוסדות חינוך וציבור ועוד.
 שם שכונה מוצע
שם רחוב מוצע

.1
.2
.3
.4
.5
   

שכונת המגרסה:

 
השכונה החדשה נמצאת מערבית לשכונת מעוז ציון ב'. שטח התוכנית כ- 287  דונם. השכונה כוללת כ 1269 יחידות דיור ואזור מסחר ותעסוקה לאורך רח' שדרות החוצבים, בהמשך לציר המסחרי הקיים ביישוב. בנוסף יהיו בשכונה מוסדות חינוך וציבור ועוד.
הבינוי שם דגש על פיתוח בהתאם לטופוגרפיה הקיימת, תוך ניצול נקודות נוף ותצפית לנוף, בשילוב שטחי הטבע הפתוח ויצירת רשת ירוקה של שטחים ציבוריים פתוחים ומבני ציבור המתחברים לישוב הקיים .
 שם שכונה מוצע
שם רחוב מוצע

.1
.2
.3
.4
.5