שם לקוח
מספר טלפון
-
מספר לקוח
מספר סיריאלי
כתובת
יישוב
שם הפונה המוסמך
סוג התקלה

עבור תקלה בעמדה או ציוד היקפי אחר, יש לציין את מספר העמדה/הציוד כפי שמופיעה על גביו.

בתקלת תוכנה ברשת, יש לציין את מס' העמדה המופיע על השרת.