שם הקבוצה:


   

שנות פעילות:


   
שם נציג הקבוצה:
   
טלפון הנציג:
-
   
מייל הנציג:
   
נושא המיזם:
   
תיאור המיזם:
   
 פירוט תקציב המיזם (תקציב המיזם 20,000 ):
   
דרך הפעולה לביצוע המיזם:
   
 הננו מתחייבים להפעיל את המיזם 3 שנים.
   
לפרטים ושאלות:


יהודה שמג'ה מנהל אגף תפעול juda_S@gedera.muni.il 08-8593516
סילבי דהן גואטה, איוד ערין אשדוד-חבל יבנה silvi_g@env.org.il