טופס רישום לתלמיד קונסרבטוריון עירית למוסיקה תש"פ
    
מכתב לקראת רישום לאתר
מחירון תש"פ
טופס רישום מבוגרים קונסרבטוריון עירית למוסיקה תש"פ
לינק לקבוצה שלנו בפייסבוק


   
 
 
   
פרטי התלמיד/ה 
    
    
יש לסמן את אחת מארבע האפשרויות הבאות
שם פרטי
שם משפחה
טלפון התלמיד -
מייל תלמיד  
ת.ז תלמיד
בית ספר
תאריך לידה  
כיתה 
קופת חולים 
שם של הורה
טלפון של הורה -
ת.ז של הורה
מייל של הורה
 
טלפון בבית -
כתובת
    
כלי נגינה
שם המורה
השכרת כלי
משך שיעור
יום מבוקש
שעה מבוקשת
    
כלי שני
שם המורה
משך שיעור
יום מבוקש
שעה מבוקשת
   
מועד סופי לשיעור היחידני ייקבע רק לאחר התשלום ואחרי תאום עם מזכירות הקונסרבטוריון בהתאם למערכת השיעורים הכללית. 

ההשתתפות בשעורי תאוריה, תזמורת נשיפה, מקהלה והרכבים הינה חובה וללא תוספת תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון
 
    
נא לסמן אחת מהפעולות הבאות:

    
               
    
    
 
   
הערות  
   
 אישור שימוש בכרטיס קיים   
*יגבו 10 ש"ח נוספים עבור הוצאות צילומים שנתית 
   
ארבע ספרות אחרונות של הכרטיס   
    
תקנון קונסרבטוריון תש"פ
 
   
   
  בשליחת קובץ זה הריני מאשר/ת שקראתי גם את התקנון ומחירון שנת הלימודים המצורף