טופס בקשה להתקנת מד מים בעל תצוגה רדומה בשבת
מד "כרמל גלאט"

• לידיעתך - כל השדות הינם שדות חובה.


פרטי מגיש הבקשה:

שם ומשפחה:

מספר ת.ז.:

מספר טלפון:
-


פרטי הנכס:

מספר חשבון חוזה:

רחוב:

מספר בית / דירה:

עיר:

   
כתובת להתקנה:

רחוב:
מספר בית / דירה:
עיר:
   
כמות מדי גלאט:


 אבקש להתקין עבורי מד מים בעל תצוגה רדומה בשבת. ידוע לי כי התקנת מד מים מסוג זה, אינה מאפשרת קבלת מידע על צריכת מים מוגברת בסופי שבוע ובמועדי ישראל, בעת שמד המים נמצא במצב רדום.
 
 ידוע לי כי בקשה זו כרוכה בתשלום. 
 
תאריך: